KONTAKT

Naziv preduzeća: "NELT" d.o.o, Titel
Sedište: 21240 Titel, Put za rit br.1
Odgovorno lice: Nemanja Milekić, direktor
Telefon: +381 21 2960-888, 2960-999, 2960-211
Telefax: +381 21 2960-888, 2960-999, 2960-211
Elektronska pošta: nelt.titel@gmail.com
Tekući račun: 160-83415-91, Banka Intesa, Beograd
Tekući račun: 340-11006852-17, Erste bank a.d.
Matični broj: 08235457
Registarski broj: 8242011321
Šifra delatnosti: 2229
Poreski identifikacioni broj - PIB: 101455765
Obveznik PDV: da

    © Copyright Nelt doo 2023. All rights reserved.